11/7 Thoại Ngọc Hầu, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh (028) 39.733.734 - 39.733.735 0969 541 541 admin@ketoantinviet.com

Hóa đơn chứng từ

Trang chủ Hóa đơn chứng từ
Thông tư 128/2014/TT-BTC

Thông tư 128/2014/TT-BTC

Thông tư 128/2014/TT-BTC ngày 5 tháng 9 năm 2014 hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc [...]
Nghị định 119 về hóa đơn điện tử

Nghị định 119 về hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung [...]
Zalo Call