11/7 Thoại Ngọc Hầu, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh (028) 39.733.734 - 39.733.735 0969 541 541 admin@ketoantinviet.com

Văn bản pháp luật

Trang chủ Văn bản pháp luật
Thông tư 96/2016/TT-BTC

Thông tư 96/2016/TT-BTC

Thông tư 96/2016/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực [...]
Thông tư 92/2015/TT-BTC

Thông tư 92/2015/TT-BTC

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú [...]
Thông tư 119/2014/TT-BTC

Thông tư 119/2014/TT-BTC

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC [...]
Thông tư 128/2014/TT-BTC

Thông tư 128/2014/TT-BTC

Thông tư 128/2014/TT-BTC ngày 5 tháng 9 năm 2014 hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc [...]
Thông tư 111/2013 /TT-BTC

Thông tư 111/2013 /TT-BTC

Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ [...]
Nghị định 65/2013 về thuế TNCN

Nghị định 65/2013 về thuế TNCN

Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật [...]
Thông tư 78 về thuế TNDN

Thông tư 78 về thuế TNDN

Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn [...]
Thông tư 141 về thuế TNDN

Thông tư 141 về thuế TNDN

Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá [...]
Nghị định 119 về hóa đơn điện tử

Nghị định 119 về hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung [...]
Thông tư 219 về thuế GTGT

Thông tư 219 về thuế GTGT

Ngày 31/12/2013, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị [...]
Zalo Call