11/7 Thoại Ngọc Hầu, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh (028) 39.733.734 - 39.733.735 0969 541 541 admin@ketoantinviet.com
Trang chủ Chi phí hợp lý
Câu hỏi
Chi phí hợp lý
Nhân viên đi công tác nước ngoài thanh toán chi phí ăn ở bằng thẻ tín dụng của cá nhân (chi phí trên 20 triệu đồng tất cả có hóa đơn đặt thù của nước ngoài mang tên cá nhân công tác). Khi về công ty thanh toán lại cho cá nhân bằng tiền mặt thì có được xem là hợp lệ để tính vào chi phí được trừ?
Trả lời
Chào bạn!
Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 15/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN, trường hợp công ty có nhân viên đi công tác nước ngoài, cá nhân thanh toán chi phí ăn ở bằng thẻ tín dụng của cá nhân (chi phí trên 20 triệu đồng tất cả có hóa đơn đặt thù của nước ngoài mang tên cá nhân công tác).
Khi về công ty thanh toán lại cho cá nhân bằng tiền mặt thì khoản chi phí này không tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
Trân trọng!
Zalo Call