11/7 Thoại Ngọc Hầu, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh (028) 39.733.734 - 39.733.735 0969 541 541 admin@ketoantinviet.com
Trang chủ Tin tức Kê khai thiếu hóa đơn đầu vào doanh nghiệp xử lý thế nào?

Kê khai thiếu hóa đơn đầu vào doanh nghiệp xử lý thế nào?

Kê khai thiếu hóa đơn đầu vào doanh nghiệp phải xử lý như thế nào? Để tránh việc lúng túng trong xử lý kê khai sót hóa đơn gây rủi ro cho doanh nghiệp, dưới đây Tín Việt sẽ giúp bạn xử lý nhanh chóng.

Kê khai thiếu hóa đơn đầu vào doanh nghiệp xử lý thế nào?
 

1. Rủi ro khi doanh nghiệp kê khai thiếu hóa đơn đầu vào


Kê khai thiếu hóa đơn đầu vào hay kê khai sót hóa đơn đầu vào là một trong những lỗi thường gặp ở rất nhiều doanh nghiệp. Theo đó khi kê khai thiếu hóa đơn đầu vào doanh nghiệp sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) khiến doanh nghiệp bị thiệt hại về tài chính. Ngoài ra doanh nghiệp có thể gặp các rủi ro khác như:
  • Bị xử phạt làm mất hóa đơn nếu cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra hóa đơn đầu vào cho các hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp không thể xuất trình hoặc chứng minh nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm.
  • Bị xử phạt trốn thuế trong hợp bị cơ quan thuế chứng minh đây là hành động trốn doanh thu.
Như vậy, trường hợp kê khai thiếu hóa đơn đầu vào sẽ tiềm tàng nhiều rủi ro cho doanh nghiệp. Ngay khi phát hiện việc kê khai thiếu hóa đơn, kê khai sót hóa đơn đầu vào cần có biện pháp xử lý kịp thời.
 

2. Quy định về kê khai thiếu hóa đơn đầu vào


Căn cứ theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính
Cụ thể, tại Khoản 8, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định kê khai với hóa đơn đầu vào như sau:

“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”


Như vậy, doanh nghiệp khi kê khai thiếu hóa đơn đầu vào sẽ phải kê khai bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
 

3. Hướng dẫn xử lý khi kê khai thiếu hóa đơn đầu vào


Doanh nghiệp phải thực hiện kê khai bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

3.1 Căn cứ pháp lý

Căn cứ pháp lý để thực hiện xử lý kê khai thiếu hóa đơn đầu vào, kê khai sót hóa đơn đầu vào gồm:
  • Điều 8, Thông tư số 219/2013/TT-BTC về thời điểm xác định thuế GTGT;
  • Điểm a, Khoản 5, Điều 12, Thông tư số 219/2013/TT-BTC
  • Khoản 8, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC thời hạn và cách thức kê khai hóa đơn đầu vào.
  • Các văn bản pháp lý liên liên quan

3.2 Xử lý kê khai thiếu hóa đơn đầu vào

Theo Công văn 414/TCT-KK ban hành ngày 30/01/2018 của Tổng cục thuế hướng dẫn, giải thích cụ thể trường hợp kê khai thiếu hóa đơn đầu vào như sau:
  • Thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót.
  • Kê khai bổ sung phải thực hiện trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
Lưu ý: Những đơn vị doanh nghiệp đã có công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thì sẽ không được áp dụng khấu trừ, hoàn thuế GTGT với những hóa đơn kê khai thiếu.

Ví dụ:

Tháng 8/2022, công ty X phát hiện kê khai thiếu 3 hóa đơn đầu vào từ tháng 2/2022; tháng 3/2022 và tháng 4/2022.

Khi đó, kế toán sẽ tiến hành kê khai 3 hóa đơn đầu vào bị bỏ sót vào “Mục I - Hàng hóa, dịch vụ trong kỳ” trên tờ khai số 01/GTGT của kỳ tính thuế tháng 7/2022 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2022 nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
Zalo Call