11/7 Thoại Ngọc Hầu, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh (028) 39.733.734 - 39.733.735 0969 541 541 admin@ketoantinviet.com
Trang chủ Khai thuế TNCN
Câu hỏi
Khai thuế TNCN
Doanh nghiệp chúng tôi chỉ có vài nhân viên có thu nhập thuộc diện nộp thuế thu nhập cao, thì có được xét miễn kê khai thuế hàng tháng không ?
Trả lời
Chào bạn!
Kể từ kỳ thanh toán lương hoặc thù lao cho người lao động có phát sinh trường hợp phải khấu lưu thuế thu nhập cá nhân, thì doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký kê khai và nộp thuế thu nhập của những người có thu nhập cao với cơ quan thuế. Hàng tháng, doanh nghiệp phải thực hiện khấu lưu khi thanh toán và thực hiện kê khai, nộp thuế thuế theo qui định. Trong một kỳ thuế, nếu không phát sinh thu khấu lưu, doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai thuế và ghi rõ không phát sinh.
Trân trọng!
Zalo Call