11/7 Thoại Ngọc Hầu, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh (028) 39.733.734 - 39.733.735 0969 541 541 admin@ketoantinviet.com
Trang chủ Tin tức Những điều cần lưu ý khi kê khai thuế 2021

Những điều cần lưu ý khi kê khai thuế 2021

Kế toán thuế vừa phải tuân thủ theo quy định kế toán, vừa phải tuân thủ theo Luật Thuế và các nghị định, thông tư hướng dẫn. Do vậy, kế toán phải thường xuyên cập nhật quy đinh mới để giảm thiểu những sai sót trong việc kê khai thuế tránh bị phạt và ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Bài viết trích thông báo từ Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đề cập tới một số vấn cần lưu ý khi kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế môn bài…nhằm giúp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước kịp thời, chính xác và hiệu quả.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Kính gửi các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế

Căn cứ các quy định hiện hành, cơ quan Thuế thông báo đến NNT một số lưu ý về kê khai thuế năm 2021 để kịp thời áp dụng.


Lệ phí Môn bài


Người nộp thuế phải nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2021 cho Cơ Quan Thuế chậm nhất là ngày 30/01/2021 nếu trong

năm 2020 có thay đổi vốn làm thay đổi bậc môn bài hoặc có sự thay đổi đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.
Trường hợp người nộp thuế thực hiện việc nộp lệ phí môn bài theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ thì thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2021 chậm nhất là ngày 30/01/2021.


Thuế giá trị gia tăng


Căn cứ quy định tại Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, thuế GTGT là loại thuế kê khai theo Tháng.

Trường hợp người nộp thuế đáp ứng đủ tiêu chí theo quy định tại Điều 9, Nghị định 126/2020/ND-CP thì được lựa chọn kê khai thuế theo Quý. Cụ thể: Trường hợp doanh thu năm 2020 từ 50 tỷ trở lên, người nộp thuế thuộc diện kê khai thuế GTGT theo tháng kể từ kỳ thuế Tháng 01/2021, không được áp dụng khai thuế theo Quý.

Trường hợp doanh thu năm 2020 dưới 50 tỷ, người nộp thuế được lựa chọn kê khai thuế theo tháng hoặc quý. Người nộp thuế đang kê khai thuế theo tháng muốn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị đến Cơ Quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 31/01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý. Nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến Cơ Quan Thuế thì người nộp thuế tiếp tục kê khai thuế theo tháng.

Việc kê khai thuế theo tháng/quý được áp dụng trọn năm dương lịch.


Thu nhập cá nhân


Căn cứ quy định tại Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thuế TNCN là loại thuế kê khai theo tháng. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng đủ tiêu chí theo quy định tại Điều 9, Nghị định 126/2020/ND-CP thì được lựa chọn kê khai thuế theo quý. Cụ thể:

Người nộp thuế thuộc diện nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng thì nộp tờ khai thuế TNCN tạm tính theo tháng, người nộp thuế thuộc diện nộp tờ khai thuế GTGT theo quý thì được lựa chọn khai thuế TNCN tạm tính theo tháng hoặc quý.

Người nộp thuế thuộc đối tượng không phải nộp tờ khai thuế GTGT theo quy định thì người nộp thuế nộp tờ khai thuế TNCN

theo tháng. Trường hợp xác định khai thuế TNCN theo quý theo quy định tại Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì gửi văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý

Việc kê khai thuế theo tháng/quý được xác định một lần kể từ tháng/quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch.

Ngoài ra, trong lĩnh vực đăng ký thuế: Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về. Đăng ký thuế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/01/2021. Các đơn vị chú ý để kịp thời áp dụng cho các hoạt động của mình.