11/7 Thoại Ngọc Hầu, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh (028) 39.733.734 - 39.733.735 0969 541 541 admin@ketoantinviet.com
Trang chủ Quyết tooán thuế TNCN
Câu hỏi
Quyết tooán thuế TNCN
Công ty tôi đã giải thể, trong năm có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tổ chức trả thu nhập có phải thực hiện quyết toán thuế TNCN không? Xin hỏi Công ty tôi đã làm thủ tục giải thể chấm dứt hoạt động, trong năm có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân thì tổ chức trả thu nhập có phải thực hiện quyết toán thuế TNCN không?
Trả lời
Chào bạn!
Theo khoản 1, Điều 21 Thông tư số 92 năm 2015 của Bộ Tài chính thì đối với trường hợp tổ chức trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân thì tổ chức trả thu nhập không phải thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, mà chỉ phải cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động. 
Trân trọng!
Zalo Call