11/7 Thoại Ngọc Hầu, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh (028) 39.733.734 - 39.733.735 0969 541 541 admin@ketoantinviet.com
Trang chủ Sử dụng hóa đơn của người mua hàng
Câu hỏi
Sử dụng hóa đơn của người mua hàng
Chào Tín Việt Vui lòng cho tôi hỏi việc sử dụng hóa đơn của người mua hàng được quy định như thế nào? Cám ơn
Trả lời
Chào bạn!
Theo Điều 25, Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn như sau:
1. Người mua được sử dụng hóa đơn hợp pháp theo quy định pháp luật để chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu hàng hóa, dịch vụ; hưởng chế độ khuyến mãi, chế độ hậu mãi, xổ số hoặc được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; được dùng để hạch toán kế toán hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán; kê khai các loại thuế; đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu và để kê khai thanh toán vốn ngân sách nhà nước theo các quy định của pháp luật. 
2. Hóa đơn được sử dụng trong các trường hợp tại khoản 1 phải là: 
- Hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ bản gốc, liên 2 (liên giao khách hàng), trừ các trường hợp nêu tại khoản 1 Điều 4 và Điều 24 ( mất cháy .. hóa đơn) Thông tư này.
- Hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định và phải nguyên vẹn.
- Số liệu, chữ viết, đánh máy hoặc in trên hóa đơn phải rõ ràng, đầy đủ, chính xác theo đúng quy định, không bị tẩy xóa, sửa chữa.
- Hóa đơn không thuộc các trường hợp nêu tại Điều 22 và Điều 23 Thông tư này (sử dụng hóa đơn bất hợp phá và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn).
Trân trọng!
Zalo Call