11/7 Thoại Ngọc Hầu, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh (028) 39.733.734 - 39.733.735 0969 541 541 admin@ketoantinviet.com
Trang chủ Tin tức Thuế môn bài và các bậc thuế

Thuế môn bài và các bậc thuế

Thuế môn bài được hiểu đơn giản là mức thuế doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh. Các quy định về thuế môn bài khá nhiều và rõ ràng, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết rõ về các bậc thuế, thời gian nộp và các quy định xử phạt về thuế môn bài.

Thuế môn bài là gì? Các bậc thuế & Hạn Nộp Thuế Môn Bài 2018

Bài viết gồm 5 nội dung chính:
  • Thuế môn bài là gì?
  • Mức thuế, bậc thuế môn bài phải nộp cho năm 2018
  • Thời gian nộp thuế môn bài năm 2018
  • Hình thức nộp, cách nộp thuế môn bài 2018
  • Các quy định xử phạt chậm nộp thuế môn bài 2018
 

1. Thuế môn bài là gì?


Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương.

– Thuế trực thu: là lọai thuế mà cá nhân nộp thuế thu nhập về khỏan tiến kiếm được do sức lao động, tiến cho thuê tài sản, tiền thu được từ cổ phiếu hay lãi suất. Các doanh nghiệp nộp thuế lợi tức được tính theo mức lợi nhuận có thể bị đánh thuế của họ sau khi đả trừ đi chi phí. Các doanh nghiệp cũng thay mặt cho những người làm công cho họ nộp tiền đóng góp vào bảo hiểm quốc gia.

– Thuế gián thu: là lọai thuế đánh vào việc tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ. Nguồn thu nhập thuế gián thu quan trọng nhất là thuế giá trị gia tăng (VAT). Trên thực tế đó là thuế đánh vào hàng bán (khác với thuế tiêu thụ được thu vào điểm bán hàng cuối cùng, đối với ngừơi tiêu dùng thì VAT được thu ở những giai đọan khác nhau của quá trình sản xuất).

– Thuế định ngạch: là đánh một lượng cố định vào tất cả các đối tượng thu của sắc thuế. Ví dụ: thuế cầu đường, lệ phí sử dụng dịch vụ sân bay
 

2. Mức thuế, bậc thuế môn bài phải nộp cho năm 2018


Với doanh nghiệp thành lập từ 2017 trở về trước và doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian 01/01/2018 – 30/06/2018 thuế môn bài tính như sau:

- Đối với vốn điều lệ đăng ký từ 10 tỷ đồng trở xuống thì mức lệ phí môn bài là 2.000.000/năm.
- Đối với vốn điều lệ đăng ký trên 10 tỷ đồng thì mức lệ phí môn bài là 3.000.000/năm.
- Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì mức lệ phí môn bài là 1.000.000/năm.

Với doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/07/2018 – 31/12/2018 thuế môn bài được phải nộp như sau:

- Đối với vốn điều lệ đăng ký từ 10 tỷ đồng trở xuống thì mức lệ phí môn bài là 1.000.000/năm.
- Đối với vốn điều lệ đăng ký trên 10 tỷ đồng thì mức lệ phí môn bài là 1.500.000/năm.
- Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì mức lệ phí môn bài là 1.000.000/năm (dù thành lập nữa năm sau của năm thuế môn bài dành cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn không được giảm)


3. Thời gian nộp thuế môn bài năm 2018


Với doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện thành lập từ 2017 trở về trước hạn nộp thuế môn bài là ngày 30/01/2018, sau thời gian này phải nộp lãi xuất chậm nộp (Xem mục 5 bên dưới)

Với doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện thành lập trong năm 2018 thì bắt buộc phải đóng thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập.
 

4. Hình thức nộp, cách nộp thuế môn bài


Có 2 hình thức để nộp:

- Nộp tiền mặt vào kho bạc nhà nước của quận tại ngân hàng Viettinbank
- Nộp thông qua tài khoản ngân hàng của công ty: đối với hình thức nộp này thì doanh nghiệp nộp thông qua chữ ký số.

Hầu hết, các chi cục thuế đều yêu cầu nộp thông qua chữ ký số (vì chữ ký số bắt buộc doanh nghiệp nào cũng phải có) thì thuế mới chấp thuận cho công văn đặt in hóa đơn.
 

5. Các quy định xử phạt chậm nộp thuế môn bài


Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế môn bài trễ hơn so với thời hạn 30 thì:
Số tiền chậm nộp = mức lệ phí môn bài x 0.03% x số ngày chậm nộp.
Zalo Call