11/7 Thoại Ngọc Hầu, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh (028) 39.733.734 - 39.733.735 0969 541 541 admin@ketoantinviet.com
Trang chủ Tính thuế
Câu hỏi
Tính thuế
Tôi mua 2 chiếc xe oto và nếu sử dụng mua 02 quyển hóa đơn tại cơ quan thuế thì doanh thu và thuế của 02 xe nộp thuế như thế nào? Trân trọng cảm ơn!
Trả lời
Chào bạn!
Theo dữ liệu bạn đưa ra chúng tôi có thể hiểu được rằng, tại thời điểm bây giờ bạn đang có hoạt động kinh doanh vận tải và bạn muốn hỏi thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải của mình.
Trong trường hợp này, bạn sẽ phải nộp các loại thuế sau:
- Thuế môn bài theo quy định tại Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC.
- Thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Thông tư 92/2014/TT-BTC nếu doanh thu một năm của bạn trên 100 triệu đồng.
+ Thuế thu nhập cá nhân = doanh thu tính thuế x thuế suất (1,5%)
+ Thuế giá trị gia tăng = doanh thu tính thuế x thuế suất (3%)
Ngoài ra, bạn có nói rằng mình có sử dụng hóa đơn nên doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.
Trân trọng!
Zalo Call