11/7 Thoại Ngọc Hầu, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh (028) 39.733.734 - 39.733.735 0969 541 541 admin@ketoantinviet.com
Trang chủ Tin tức Xử lý thay đổi địa chỉ, tên công ty trên hóa đơn

Xử lý thay đổi địa chỉ, tên công ty trên hóa đơn

Cách xử lý thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn, thay đổi tên công ty cùng mã số thuế, giải đáp các thắc mắc về đổi tên công ty trên hóa đơn. Thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn là công việc cần thiết của mỗi doanh nghiệp khi tiến hành thay đổi tên doanh nghiệp. Bởi đây là công việc liên quan trực tiếp đến mã số thuế của công ty, các giấy tờ và thủ tục liên quan trực tiếp đến cơ quan thuế.

Do đó, cần có sự hiểu biết rõ về vấn đề này để có thể thay đổi một cách phù hợp và đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

Xử lý thay đổi địa chỉ, tên công ty trên hóa đơn
 

Quy định sử dụng hóa đơn khi thay đổi tên công ty trên hóa đơn


Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Chương II Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định:

Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông bảo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, đia chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dung và gửi thông bảo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Theo đó, Doanh nghiệp chỉ sử dụng hóa đơn khi thay đổi thông tin công ty trong trường hợp Mã số thuế và Cơ quan quản lý thuế không thay đổi. Khi đó, doanh nghiệp được phép đóng dấu tên, địa chỉ bên cạnh các tiêu thức đã thay đổi để tiếp tục sử dụng lượng hóa đơn đó. Ngoài ra, doanh nghiệp phải thực hiện gửi thông báo điều chỉnh thông tin trên hóa đơn cho cơ quan thuế được biết.
 

Các trường hợp hủy hóa đơn


Theo hướng dẫn tại ​Điều 29 về việc Hủy hóa đơn, Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/ NĐ-CP ngày 17/01/2014  của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Các trường hủy hóa đơn bao gồm:
  • Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.
  • Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.
  • Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.
  • Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.
 

Thủ tục hồ sơ hủy hóa đơn

 
  • Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh.
  • Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục).
  • Biên bản hủy hóa đơn.
  • Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).
  • Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

Trên đây là tổng hợp những quy định của pháp luật hiện hành trong việc thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn và các yếu tố đi kèm trong công việc này. Mong rằng sẽ giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn về công việc thay đổi tên trên hóa đơn này để giúp cho việc thay đổi tên công ty và địa chỉ công ty không gặp phải những rắc rối về thuế khi tiến hành sử dụng hóa đơn của DN trong việc mua bán và kinh doanh.
Zalo Call