11/7 Thoại Ngọc Hầu, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh (028) 39.733.734 - 39.733.735 0969 541 541 admin@ketoantinviet.com
Trang chủ Tin tức Các loại tờ khai và thời hạn nộp doanh nghiệp cần chú ý

Các loại tờ khai và thời hạn nộp doanh nghiệp cần chú ý

Để tránh mất tiền oan, doanh nghiệp cần thực hiện đúng các nghĩa vụ về thuế của mình và việc nộp tờ khai thuế đúng hạn đặc biệt quan trọng. Dưới đây là các loại tờ khai và thời hạn nộp doanh nghiệp cần chú ý.
 

Thời hạn nộp tờ khai


Một trong những điều doanh nghiệp cần chú ý trong thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình đó là việc hoàn thành các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Và điều đầu tiên là nộp tờ khai đúng thời hạn.
 

Tờ khai lệ phí môn bài


Hằng năm, doanh nghiệp tổ chức kinh doanh phải kê khai, nộp lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, được hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC. Cụ thể:

– Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

– Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.
 

Tờ khai nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân, thuế Thu nhập doanh nghiệp


Theo quy định tại Điều 32 Luật quản lý thuế 2006 sửa đổi bổ sung năm 2012, doanh nghiệp chú ý nộp loại loại tờ khai thuế theo quy định sau:

– Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

– Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Kể từ ngày 01/07/2020, khi Luật quản lý thuế 2019 có hiệu lực thi hành, thời hạn nộp tờ khai thuế theo quý được quy định thời hạn nộp: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Theo năm: Chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

– Tờ khai thuế theo từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế.
 

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn


Căn cứ theo quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, doanh nghiệp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo thời hạn sau:

– Theo quý:

+ Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4;
+ Quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7;
+ Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10;
+ Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0).

– Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.
 

Báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán năm


– Doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính chậm nhất là 90 ngày – kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
– Tờ khai quyết toán năm: Chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm.
 
Mức phạt chậm nộp Thời gian chậm nộp
Phạt cảnh cáo
(nếu có tình tiết giảm nhẹ)
01 ngày đến 05 ngày
400.000 đồng – 1.000.000 đồng 01 ngày đến 10 ngày
800.000 đồng – 2.000.000 đồng 10 ngày đến 20 ngày
1.200.000 đồng – 3.000.000 đồng 20 ngày đến 30 ngày
1.600.000 đồng – 4.000.000 đồng  30 ngày đến 40 ngày
2.000.000 đồng – 5.000.000 đồng 40 ngày đến 90 ngày
Zalo Call