11/7 Thoại Ngọc Hầu, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh (028) 39.733.734 - 39.733.735 0969 541 541 admin@ketoantinviet.com
Trang chủ Tin tức Thời hạn nộp các hồ sơ thuế năm 2019

Thời hạn nộp các hồ sơ thuế năm 2019

Căn cứ vào Luật kế toán 2015, Nghị định 139/2016/NĐ-CP, Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC, Thông tư 302/2016/TT-BTC thì lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2019 được thực hiện như sau:
Thời hạn nộp các hồ sơ thuế năm 2019
 
Tháng Thời hạn nộp chậm nhất Doanh nghiệp khai thuế theo Quý Doanh nghiệp khai thuế theo Tháng
 
1
21/1/2019
(Do ngày 20/1/2019 rơi vào ngày Chủ Nhật)
  (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 12/2018
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 12/2018 (nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
30/1/2019 (i) Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2018
(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2018 (nếu có)
(iii) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý  IV/2018 (nếu có)
(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2018
(v) Nộp lệ phí môn bài năm 2019
 
(i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018 (nếu có)
(ii) Nộp lệ phí môn bài năm 2018
 
2 20/2/2019   (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 01/2019
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 01/2019 (nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
3 20/3/2019   (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 02/2019
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 02/2019 (nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
01/04/2019
(Do ngày 30/03/2019 rơi vào ngày Thứ Bảy)
(i) Quyết toán Thuế TNDN năm 2018
(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm 2018
(iii) Báo Cáo Tài Chính năm 2018
(i) Quyết toán Thuế TNDN năm 2018
(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm 2018
(iii) Báo Cáo Tài Chính năm 2018
4 22/4/2019
(Do ngày 20/4/2019 rơi vào ngày Thứ Bảy)
  (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 03/2019
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 03/2019 (nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
 
5 02/5/2019
(Do ngày 30/4/2019 nghỉ Lễ)
(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2019
(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2019 (nếu có)
(iii) Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2019 (nếu có)
(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2019
(i) Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2019 (nếu có)
 
20/5/2019   (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 4/2019
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 4/2019 (nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
6 20/6/2019   (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 5/2019
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 5/2019 (nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
 
7 22/7/2019
(Do ngày 20/7/2019 rơi vào ngày Thứ 7)
  (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 6/2019
(ii) Tờ khai Thuế TNCNtháng 6/2019 (nếu có)
(iii)Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)
 
30/7/2019 (i) Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2019
(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2019 (nếu có)
(iii) Tạm Nộp tiền Thuế TNDN
tạm tính Quý II/2019 (nếu có)
(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2019
 
(i) Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2019
8 20/8/2019   (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 7/2019 (nếu có)
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2019 (nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)
9 20/9/2019   (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 8/2019 (nếu có)
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 8/2019 (nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
 
10 21/10/2019
(Do ngày 20/10/2019 rơi vào ngày Chủ Nhật)
  (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 9/2019
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 9/2019 (nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
30/10/2019 (i) Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2019
(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2019 (nếu có)
(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2019 (nếu có)
(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2019
(i) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2019
11 20/11/2019   (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2019
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2019 (nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
 
12 20/12/2019   (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2019
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng11/2019 (nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có).
 
Lưu ý:
(i) Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hóa đơn năm 2019
Theo tháng Theo quý Tờ khai quyết toán năm
Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.
Zalo Call