11/7 Thoại Ngọc Hầu, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh (028) 39.733.734 - 39.733.735 0969 541 541 admin@ketoantinviet.com
Trang chủ Tin tức Thủ tục thành lập hợp tác xã theo quy định pháp luật

Thủ tục thành lập hợp tác xã theo quy định pháp luật

1. Điều kiện đăng ký thành lập hợp tác xã


Điều kiện đăng ký thành lập hợp tác xã được quy định tại Điều 24 Luật hợp tác xã năm 2012. Theo đó, để có thể thành lập hợp tác xã cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;
– Hồ sơ đăng ký hợp tác xã;
– Tên của hợp tác xã được đặt theo quy định;
– Có trụ sở chính theo quy định.

Ngoài ra, hợp tác xã còn pháp đáp ứng điều kiện về thành viên hợp tác xã do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập.
 

2. Hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã


Theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã, hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã gồm 01 bộ hồ sơ, bao gồm các giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1;
– Điều lệ của hợp tác xã;
– Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2;
– Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3;
– Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4;
– Nghị quyết của hội nghị thành lập đã được biểu quyết thông qua.

Người đại điện hợp pháp của hợp tác xã phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các nội dung trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.
 

3. Địa điểm nộp hồ sơ


Hợp tác xã đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính. Cụ thể, Hợp tác xã đăng ký tại phòng tài chính – kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 

4. Thời hạn giải quyết


Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hợp tác xã có tư cách pháp nhân, có quyền hoạt động theo nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký, hợp tác xã được khắc dấu và có quyền sử dụng con dấu của mình.

Trên đây là nội dung bài viết Thủ tục thành lập hợp tác xã theo quy định pháp luật, nếu có thắc mắc liên hệ Tín Việt để được giải đáp chi tiết.
Zalo Call